• Ca
  • Es
  • En
  • Fr
+34 972 171 641

Un altre par 4 dur que es juga més llarg del que sembla sobre el paper degut a la pendent constant que ens duu cap al green. El green es gran i té un fort desnivell cap a la dreta, cosa que complica força el putt.

Forat 17 Green 17