• Ca
  • Es
  • En
  • Fr
+34 972 171 641

El par 3 més llarg i més fotografiat del camp té un green molt gran, però està darrera un gran llac i ben protegit per bunkers.

Forat 15 Green 15